Puinrecycling

Al jaren ervaring in breken van puin!

Al meer dan 25 jaar verwerkt Gebr. Aldenzee betonpuin, metselpuin en asfaltpuin tot secundaire KOMO-gecertificeerde bouwstoffen. Deze bouwstoffen worden hergebruikt als fundering in de bouw en wegenbouw.

Gebr. Aldenzee beschikt over een recyclingterrein dat voldoet aan alle benodigde vergunningen voor het op- overslaan en bewerken van bouw -en sloopafval. De hierna volgende afvalstoffen worden ingenomen:

  • Beton- en metselpuin
  • Asfaltpuin; schoon
  • Asfalt; teerhoudend
  • Afvalhout; A en B kwaliteit
  • Bouw- en sloop afval

Voor het breken van puin op de slooplocatie beschikt Gebr. Aldenzee over een KOMO-gecertificeerde rupsmobiele brekerinstallatie.

Website door Buro TARGET